#yovotoEQUO

http://youtu.be/Wwz4cHTNPh0

Sigue en twitter #yoVotoEQUO